OP VVV, PROJEKTY

Operační program Jan Amos Komenský (1.9.2023-31.8.2025)

název: PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ JENÍKOVICE

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0006754
je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT
Cílem této aktivity je:
Poskytování personální podpory učitelům MŠ při práci s dětmi/
školní asistent. Profesní růst pracovníků MŠ/ spolupráce
pracovníků ve vzdělávání MŠ. Podpora a rozvoj dovedností,
znalostí a schopnosti dětí v MŠ/ inovativní vzdělávání dětí.

Mateřská škola je zapojená do projektu Zelená škola, kdy sbíráme staré a nefunkční elektrospotřebiče, baterie a nefunkční mobily.

a

Čerpala finanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními
pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich
digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a
gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný
svazek obcí pro kalendářní rok 2022

     

Další projekt:

Vytvořený projekt MŠ Jeníkovice

EKOLOGICKÝ PROJEKT 23-24

Projekt třídy Kuřátek

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK