OP VVV

OP VVV (1.9.2020-31.8.2022)

název: PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ JENÍKOVICE III.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017194
je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu
– ŠKOLNÍHO ASISTENTA, který pomáhá v zajišťování výjezdů školy, podporuje přímou nepedagogickou podporu dětem s SVP a cizincům, pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou.

 

OP VVV (1.9.2018-31.8.2020)

název: PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ JENÍKOVICE II.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009690
je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu
– chůvu mateřské škole, která integruje do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

OP VVV (1.9.2016-31.8.2018)

NÁZEV: PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ JENÍKOVICE

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROKEKTU:    OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001025

dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV –reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001025

CÍLEM JE zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ, je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT.