Provozní informace mateřské školy

Provozní doba MŠ Jeníkovice

Pondělí-Pátek – 6:30- 16:00 hod.

Děti se v MŠ scházejí do 8 hodiny, poté se MŠ zamyká! Děti po obědě můžete vyzvedávat od 12 do 12:15 hod. Poté je MŠ uzamčena. Děti po odpolední svačině můžete vyzvedávat od 14:30 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

Školné ve výši 450,- Kč se  hradí na účet MŠ 201378552/ 0600 , nejdéle do 15. dne v daném měsíci

 

Platba za stravné

Platba za obědy a svačinky je vždy  na začátku každého  měsíce  PŘEVODEM NA ÚČET MŠ.

Konzultační hodiny v MŠ

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI MOHOU RODIČE PŘIJÍT NA KONZULTAČNÍ HODINU K ŘEDITELCE MŠ OD 12:30- 13:30 HOD. ( NEPLATÍ PRO ČERVENEC A SRPEN)
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
 
Vážení rodiče, pokud pořizujete záznam vystoupení vašeho dítěte, je určen jen pro vaše osobní potřeby. Pokud chcete ZVEŘEJNIT tento materiál, musíte mít souhlas ostatních osob, které se objevují na záznamu. Pokud tyto souhlasy nemáte, jde o porušení zákona o ochraně osobních dat. Doporučujeme nezveřejňování těchto materiálů.